Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Datscha förmedlar uppdaterad, bearbetad och kvalitetssäkrad information från de bästa informationsleverantörerna på marknaden. Datscha skapar och samlar även in egen information inom vissa områden (exempelvis bolagsaffärer och Fastighet Area Plus).

Senaste uppdatering

Uppdateringen av information sker allt från varje natt till en gång per år beroende vilken data det gäller. Nedan visas senaste uppdatering. Värdetidpunkt avser datumet datan togs ut. Release ut mot kund i Datscha är generellt 6 veckor senare.

Sverige

   
Information                                    Leverantör                             Senaste värdetidpunkt               
Marknadsinformation Newsec 2019-06-30
Marknadsinformation Forum FastighetsEkonomi AB            2019-06-30
Marknadsinformation Cushman & Wakefield 2019-06-30
Marknadsinformation Croisette 2019-06-30
Fastighetsinformation Lantmäteriet Sverige 2019-01-15   (Ägare varje natt)
Fastighetsinformation - Lägenheter       Infotrader 2019-06-30
Koncerninformation BvD 2019-06-30
Statistik SCB 2019-03-31
Kommunranking Newsec Advice AB 2018-09-30
 SSCD HUI & NCSC  2018-12-31
 

Finland

   
Information Leverantör Senaste värdetidpunkt
Marknadsinformation Newsec 2019-06-30
Marknadsinformation CBRE 2019-06-30
FastighetsInformation - Ägare Lantmäteriet Finland 2019-06-30
FastighetsInformation - Byggnader     Befolkningsregistret 2019-06-30
 Koncerninformation BvD 2019-06-30
     

 

FastighetsInformation

Sverige
Fastighetsinformationen för de svenska fastigheterna baseras på information från fastighetstaxeringen och erhålls från Lantmäteriet (LMV). Informationen består av ägarbilden, ytuppgifter, typkoder, adresser, basvärde och taxeringsvärde för varje enskild fastighet. Totalt innefattas ca 370 000 fastigheter av typerna. Uppdatering av fastighetsinformationen sker en gång per år i februari (taxeringsdatan uppdateras endast en gång per år). Dock uppdateras informationen om lagfaren ägare dagligen. Data om lägenheter erhålls via Infotrader och uppdateras två gånger per år. 

Finland
Fastighetsinformationen för de finska fastigheterna kommer från två olika källor. BefolkingsRegistret leverar data om gällande typ av byggnad, byggår samt areor.Denna data kombineras med information från Finska Lantmäteriet avseende fastighetens areal samt ägarförhållanden. Totalt omfattas 140 000 fastigheter av typerna. Uppdatering av fastighetsinformationen sker varje kvartal. Dock uppdateras informationen om lagfaren ägare varje månad.

Ytterligare information om fastighetsdatan 
Erhålls via de landspecifika sidorna om Svensk samt Finsk fastighetsdata.

MarknadsInformation

Sverige
Marknadsinformationen och lägesklassificeringen för landets kommuner levereras av fyra av landets ledande fastighetskonsultbolag;

  • Newsec 
  • Forum Fastighetsekonomi
  • Cushman & Wakefield
  • Croisette

För information om vilka kommuner datan finns för klicka här. Värdetidpunkterna för denna typ av information är 31/3, 30/6, 30/9 samt 31/12. Efter dessa datum sker insamling, leverans och kvalitetssäkring av materialet innan det publiceras på Datscha. Publicering i tjänsten sker inom 6 veckor från värdetidpunkt.

Finland
Marknadsinformationen och lägesklassificeringen för Finland levereras av det ledande fastighetskonsultbolaget Newsec.

För ytterligare information se respektive lands sida för vidare information om marknadsinformationen i Sverige och Finland. 

OrtprisInformation

Sverige
Ortsprisinformationen uppdateras dagligen från Lantmäteriet och den innefattar alla lagfarna köp för kommersiella fastigheter, inklusive bostadsfastigheter hyreshus (typkodsserierna 300-, 400- samt 800-serien samt typkod 222). Se ytterligare på sidan om fastighetsinformation. Utöver detta så sker insamling av bolagsaffärer internt på Datscha med data from 2012 och framåt. 

Finland
Ortsprisinformationen uppdateras dagligen från Lantmäteriet med start 2011. From 2013 adderades även bolagsaffärer. 

KoncernInformation

Sverige
Datscha har koncerninformation om sveriges samtliga fastighetsägande bolag. Informationen till koncernträdet erhålls från Bureau van Dijk (BVD) och uppdateras 4 gånger per år. Datumen för uppdatering följer de för Marknadsinformationen. Kopplingen till vilka fastigheter ett visst bolag äger utförs dagligen via ortsprisinformation från Lantmäteriet.

Finland
Data för koncerninformation i Finland erhålls via bolaget Suomen Asiakastieto Oy. Informationen uppdateras 4 gånger per år. Datumen för uppdatering följer de för Marknadsinformationen. 

Kommunranking

Sverige
Målet med kommunrankingen är att utifrån olika samhällsekonomiska parametrar dela in Sverige i ett antal kommunklasser, från den med bäst ekonomiska förutsättningar för fastighetsmarknaden (ranking 1) till den kommun med de minst goda (ranking 5). Leverantör är Newsec Analys AB och uppdatering sker en gång per år.

Finland
Denna tjänst erbjuds ej i Finland.

Statistik

Sverige
Den statistiska informationen under Marknadsanalysen kommer från Statistiska Centralbyrån, SCB, och uppdateras en gång per år.

Finland
Denna tjänst erbjuds ej i Finland.