Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, support@datscha.com

Marknadsinformation Sverige

Marknadsinformationen för Sveriges kommuner levereras av fyra av landets ledande fastighetskonsultbolag;

115 kommuner

Av Sveriges 290 kommuner har Datscha detaljerad marknadsinformation för 115 kommuner (gränsen går vid ca 30 000 invånare). Urvalet skiljer sig mellan konsultfirmorna.

  • Newsec Advice                           110 kommuner + övriga kommuner (se nedan)
  • Forum Fastighetsekonomi          115 kommuner + övriga kommuner
  • Cushman & Wakefield                 44 kommuner
  • Croisette Real Estate Partner     Hela Halland, Uppsala, Skåne, Västra Götaland samt Stockholms län

Övriga kommuner

Faktum är att det finns marknadsinformation för Sveriges samtliga kommuner. De övriga, dvs efter kommun 116, är dock ej enskilt analyserad med tex A vs B lägen för kontor. Istället är de indelade i fem olika grupper. För var och en av dessa grupper har leverantören sammanställt ett paket med marknadsinformation. Dessa kommuner är inte lägesklassificerade och informationen avser kommunens centralort. Informationen uppdateras en gång per år.

Informationen

Respektive leverantör av marknadsinformation levererar följande data per kommun:

Lägesområden

  • De olika områderna på en karta
  • Från A- till D-läge
  • För lokalslagen Kontor Butik Bostäder Industri

Marknadsdata

  • Hyra
  • Vakans
  • Direktavkastning

 

PDF-rapporter
Croisette och Forum (via tilläggstjänsten Forum Plus) erbjuder även marknadsrapporter, på kommunnivå, i pdf-format direkt i tjänsten. I dessa rapporter finner du som användare såväl nyckeltal som en kortfattad analys av marknadsläget i den givna kommunen.

För att se vilka kommuner som det finns analyser för, klicka här (Excel).

Primära och sekundära lokalslag
De aktuella lokalslagen, primära, är som nämnts ovan kontor, butiker, bostäder samt industri. Det är dessa du kan se via kartan. Dock över åren har det skett vidareutveckling genom att använda denna datan för att dra slutsatser om tex hyra för andra lokalslag, tex Hotell anses vara x% av butikshyran. Dessa lokalslag kallas 'sekundära' och dess data syns endast i tabellform samt som underlag till schablonvärderingen, dvs ej på kartan.

Drift och underhåll
Newsec och Forum Fastighetsekonomi leverar även drift & underhålls data som används som underlag i schablonvärderingen. Denna data är EJ per lägesområde utan per kommungrupp och lokalslag.

Uppdatering

Värdetidpunkterna för marknadsinformationen är 31/3, 30/6, 30/9 samt 31/12, dvs det är detta datumet för vilket leverantörerna ska ange tex marknadshyran. Efter dessa datum sker insamling, leverans till Datscha och kvalitetssäkring av materialet innan det publiceras på Datscha. Publicering sker senast inom 6 veckor från värdetidpunkt. Se sidan källor för senaste uppdatering.