Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Fastighetsinformation Sverige

Fastighetsinformationen för de svenska fastigheterna baseras på information från fastighetstaxeringen och erhålls från Lantmäteriet (undantaget är data om lägenheter som erhålls från InfoTrader). Se ett exempel på hur datan ser ut i Datscha här.

Datscha köper tre typer av data från Lantmäteriet:

 

370 000 kommersiella fastigheter

Datscha köper detaljerad data för de fastigheter som vi definierar som 'kommersiella' fastigheter.
Avgränsningen sker via följande typkodsserier:

 • Hyreshusenhet
             300-serien Innefattar tex kontor-, butiker- samt bostadsfastigheter (både hyresrätt & Bostadsrätt)
 • Industrienhet
             400-serien innefattar både produktion och lager
 • Specialfastigheter
             800-serien, exkl typkod 890 försvarsbyggnad. Innefattar tex vård och skola.
 • Parbyggda småhusfastigheter
              typkod 222

För en komplett lista på typkoderna se följande sida på Skatteverket
Totalt köper Datscha data för över 3 miljoner fastigheter.

 

Basinformationen

Basinformationen för samtliga 370 000 kommersiella fastigheter består av:

 • fastighetsbeteckning
 • adress
 • areal 
 • fastighetsgränser
 • ägarbilden (lagfart- & tomträttsinfo)
 • area (taxerad area, se ytterligare information) Uppdelat på lokaler, bostäder samt industrier
 • typkoder
 • taxeringsvärde
 • byggår
 • värdeår

Observera att fastigheter taxerade som 'Specialfastigheter' ej har något taxeringsvärde och därmed ingen 'taxerad area'.

Direkt i Datscha finns också möjligheter att ta ut FDS-utdrag. Mer information här. Under 2013 adderades även data om antal lägenheter. Denna data kommer från företaget InfoTrader. 

Datscha köper även övergripande information för Sveriges knappa 3 miljoner småhus (typkodserie 200) samt lantbruksenheter (typkodserie 100).

Information om gjorda affärer (Ortspris)

Varje natt uppdateras Datscha med information om lagfartsändringar innehållande:

 • fastighetsbeteckning
 • adress
 • köpare
 • säljare
 • överlåtelsedatum
 • köpeskilling
 • K/T värdet (köpeskilling / taxeringsvärde)
 • area (taxerad)
 • fångestyp

Se exempel härVärt att notera är att denna datan avser lagfartsändringar via Lantmäteret. Numera innefattar Datscha även information om bolagsaffärer samt via Valueguard även data om villa och brf-lägenhetsförsäljningar.  

Uppdatering

Uppdatering av basinformationen om samtliga fastigheter sker en gång per år i februari (taxeringsdatan uppdateras endast en gång per år). Dock uppdateras informationen om lagfaren ägare dagligen. Se info om senaste uppdateringen här.