Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Marknadsinformation Finland

Marknadsinformationen för Finland levereras av:

Se exempel på funktionaliteten här.

 

50 kommuner

Av Finlands 348 kommuner har Datscha detaljerad marknadsinformation för 50 kommuner (gränsen går vid ca 30 000 invånare). Urvalet skiljer sig mellan de olika leverantörerna.

  • Newsec Oy         50 kommuner

Här finner du en detaljerad lista (Excel).

Informationen

Respektive leverantör av marknadsinformation levererar följande data per kommun:

Lägesområden

  • de olika områderna på en karta
  • Från A till D läge
  • För lokalslagen Kontor Butik Bostäder Industri

Marknadsdata

  • hyra
  • vakans
  • direktavkastning

Här ser du ett exempel.

Lokalslagen
De aktuella lokslagen är som nämnts ovan kontor, butiker, bostäder samt industri. Det är dessa du kan se via kartan.

Drift och underhåll
Newsec OY leverar även drift & underhålls data som används som underlag i schablonvärderingen. Denna data är EJ per lägesområde utan per kommungrupp och lokalslag.

Uppdatering

Värdetidpunkterna för marknadsinformationen är 31/3, 30/6, 30/9 samt 31/12, dvs det är detta datumet för vilket leverantörerna ska ange tex marknadshyran. Efter dessa datum sker insamling, leverans till Datscha och kvalitetssäkring av materialet innan det publiceras på Datscha. Publicering sker senast inom 6 veckor från värdetidpunkt. Se källor för senaste uppdatering.