Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Fastighetsinformation Finland

Informationen om de finska fastigheterna kommer från två olika leverantörer;

 • Finska Lantmäteriet (data om fastigheten dvs marken)
 • Befolkingsregistret (data om byggnaderna)

Se ett exempel på datan här.

Därtill är datan av två olika typer:

 • Basinformation för samtliga 'kommersiella fastigheter'
 • Löpande data om gjorda fastighetsaffärer

140 000 fastigheter

Datscha köper data för de fastigheter som vi definierar som 'kommersiella' fastigheter.
Avgränsningen sker via följande typkodsserier:

 • Hyreshus Innefattar tex kontor-, butiker- samt bostadsfastigheter (både hyresrätt & Bostadsrätt)
 • Industrifastigheter
 • Specialfastigheter tex skola, vård osv

Totalt köper Datscha data för ca 140 000 fastigheter i Finland.

Fastigheter som ej finns i tjänsten
Det är oftast enklare att förklara vilka fastigheter som inte finns i tjänsten. Datscha innefattar ej data om småhus (tex villor och fritidshus), lantbruk eller skogsfastigheter.

Basinformation

Via de två olika källorna erhåller Datscha följande data:

Lantmäteriet Finland

 • fastighetsid
 • koordinater
 • fastighetsgränser
 • areal
 • ägare (lagfart & tomträtt)

BefolkningsRegistret Finland

 • typkod
 • byggnadsid
 • area (se ytterligare definitioner)
              
  total area
              bostads area
 • adresser
 • byggår
 • bastu (antal)

Vilken data finns ej i tjänsten
Jämfört med ett sk fastighetsutdrag så finner man i Datscha ej data om tex inteckningar, servitut eller anteckningar.

Information om gjorda affärer (Ortspris)

Denna tjänsten kommer att lanseras i september 2011. Informationen kommer ifrån Lantmäteriet Finland.

Uppdatering

Uppdatering av basinformationen om samtliga fastigheter sker fyra gånger per år . Dock uppdateras informationen om ägarebilden en gång i månaden. Se info om senaste uppdateringen här.