Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Excel import/export

Det är möjligt att använda sig av Excel för att importera fastighetsinformation i Datscha. Om du har många fastigheter att värdera eller många kontrakt att lägga in så är importerna oftast den effektivaste metoden att använda sig av.

1. Excelimporterna finns under 'Lägg till fastighet'. De två olika importerna som finns är 'Från Excel fastighetslista' som är i princip samma parametrar som i 'Lokalslag' och 'Från Excel kontraktslista' som är samma parametrar som under 'Kontrakt'.

Excelimport1

 2. Både fastighets- och kontraktsimporten funkar på samma sätt. Möjligheten finns att hämta en tom Excelmall eller en med förifylld data. Den förifyllda mallen tar ut den informationen som lagts in i scenariot och passar därför väldigt bra när man exempelvis ska uppdatera ett scenario eller fylla i information för många fastigheter. När man gjort klar sin excelexport kan man importera den till Datscha genom att klicka på 'Välj fil'.

Excelimport2

 3. Efter att du valt Excel-mall, fyll i den med dina uppgifter och spara sedan ner den på datorn någonstans. Obs! ändra inte någon cell- eller kolumnföljd, då kommer inte importen att fungera. Importera sedan filen genom at klicka på 'Välj fil'. Om du lagt in ett otillåtet värde kommer Datscha säga ifrån och då kan du öppna upp Excelfilen, ändra värdet och sedan importera igen. Om du vill ta bort ett lokalslag, kom ihåg att lägga in 0 i ytan för det lokalslaget, annars kommer den taxerade ytan från Lantmäteriet att läsas in vid importen.

Excelimport3

 

Senast uppdaterad: 2015-06-09

Innehållsansvarig: Jonas Zakrisson