Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Värdera i Datscha

Med hjälp av Datscha kan du värdera Sveriges samtliga fastigheter med hjälp av den så kallade kassaflödesmetoden.

1. Första steget är att skapa ett nytt scenario (Datschas namn för värderingar), vilket görs under "Värdering" och 'Skapa nytt scenario'.

Vardering1

2. Därefter får du välja namn på ditt scenario, välja kalkylperiod samt vilken leverantör (antalet leverantörer beror på abonnemangsform) av marknadsinformation du vill välja till dina schablonvärden. Dubbelt kassaflöde är en tilläggstjänst som möjliggör att du kan räkna med två olika kassaflöden (värderings- samt betalflöde).

Vardering23. Du får sedan ett antal alternativ på hur du vill lägga till fastigheter. Du kan antingen välja att söka i fastighetsregistret efter en specifik fastighet eller välja att söka efter fastighetsägaren. Det finns även möjlighet att använda sig av MS Excel för att importera flera fastigheter (se separat guide här), välja en fastighet från ett annat scenario eller 'Skapa egen fastighet' (gås igenom i en separat guide här).

Vardering3

 4. Sök sedan upp den fastighet du vill värdera (i detta exampel genom 'Sök i fastighetsregistret') och klicka på "Sök fastigheter".

Vardering4  5. Klicka därefter på den aktuella fastighten i söklistan och 'Lägg till i scenario'. Vardering5

 6. Fastigheten är nu tillagd i scenariot (värderingen) och du kan börja jobba med den. Obs! Innan du gjort några egna ändringar av indatan så är marknadsvärdet orangefärgad och det finns en orangeruta som varnar för att marknadsvärdet är en schablon. Det är viktigt att tänka på att innan några egna värden matats in så utgår schablonvärdet enbart ifrån de taxerade ytorna samt bedömda marknadsparametrarna från den marknadsleverantör man valde (i detta exempel Newsec). Schablonvärdet är således enbart en indikation på värdet och man ansvarar själv för att förfina de ingående parametrarna.

Vardering6

 7. För att se en sammanfattning på vilken data som ligger till grund för marknadsvärdet, klicka på fastighetens namn och scrolla ned under sammanfattning till 'Beräkningsförutsättningar'. Här kan du se vilka intäkter, kostnader och direktavkastningskrav som marknadsvärdet härrör ifrån. Efter varje siffra kan du även se varifrån informationen kommer (från Lantmäteriet eller marknadsinformationsleverantören). Vardering7

 8. Ändringar av dessa parametrar görs under vy 'Lokalslag'. De lokalslag som har en grön markering innehåller indata. Din egen indata läggs in under 'Eget värde', klicka sedan på 'Räkna om' för att spara informationen och räkna om marknadsvärdet.

Vardering89. Marknadsvärdet blir då grönfärgat vilket innebär att du matat in egna parametrar. Tänk även på att du kan mata in fler lokalslag om du klicka på 'Fler'. För att ta bort ett lokalslag helt och hållet, skriv in 0 under 'Eget värde' och klicka på 'Räkna om'.

Vardering9

 10. När du lagt in dina parametrar kan du få ut en rapport med en sammanfattning över fastigheten inklusive kassaflödet genom att klicka på 'Rapport'. Om du istället vill få ut en rapport på hela scenariot, markera scenariots namn (i det här exemplet "Demo kunskapsportalen") och ta istället ut en scenariorapport. Det finns två olika rapporter, den mest använda rapporten är fastighets- och scenariorapporten.

Vardering10

 11. Ett scenario kan innehålla upp till 1000 fastigheter. För att lägga till fler fastigheter, klicka på 'Lägg till fastighet' så kommer du tillbaka till steg 3 i den här guiden. Vardering11

 För att lära dig ännu mer om möjligheterna med att värdera i Datscha, vänligen se de andra guiderna under värdering.

 

Senast uppdaterad: 2015-06-08

Innehållsansvarig: Jonas Zakrisson