Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Transaktion

I "Transaktion" kan du hitta både lagfartsöverlåtelser samt manuellt insamlade bolagstransaktioner (tillägsstjänst). Lagfartsöverlåtelserna uppdateras varje natt från Lantmäteriet och de manuellt insamlade bolagstransaktionerna uppdateras kontinuerligt av Datschas transaktionsteam. För bolagstransaktioner inriktar vi oss på affärer över 40MSEK medan lagfartsöverlåtelserna inte har någon gräns. För att läsa mer om bolagstransaktioner klicka här.

Dashboard

När man klickar in på "Transaktion" möts man av en Dashboard med bland annat de senast gjorda affärerna.

Transaktion1

Förutom de senast gjorda affärerna (på nivåer över 40 miljoner SEK) finns även information om transaktionsvolymer, antal affärer, de största säljrådgivarna, fastighetstypsvolymer samt de 5 största affärerna under det innevarande året. Om man inte har tilläggstjänsten bolagstransaktioner så kommer urvalet endast innefatta lagfartsöverlåtelser från Lantmäteriet och man kan inte heller se information om de största säljrådgivarna.

Enskild transaktion

Genom att klicka på en transaktion fås ytterligare information fram:

Köpeskilling och direktavkastning

Om du tittar på en manuellt insamlad affär så har har köpeskillingen och Direktavkastningen fyra olika typer av källor

  • Bekräftad: Köparen, säljaren och/eller mäklaren har bekräftat informationen
  • Bedömd: Kommunicerad från sekundär källa såsom nyhetsmedier
  • Bedömd av värderare
  • Rykte: i undantagsfall används rykte som källa

Vid en lagfartsöverlåtelse från Lantmäteriet så står det 'Lantmäteriet' under köpeskillingen.

Kommentar

De manuellt insamlade affärerna har kommentarer som beskriver transaktionen i ytterligare detaljer.

Lokalslag

Vid manuellt insamlade affärer så är också ytorna under lokalslag manuellt inmatade och uppdelade i fler fastighetstyper än de som kommer från Lantmäteriet (se mer om fastighetstyper på Sök transaktion).

Externa länkar

Länkar till ytterligare information från exempelvis fastighetsmedia om transaktionen.

Transaktion2

Längre ner på sidan finns det ytterligare information om:

Intern information

Möjlighet för användare att lägga till information som endast kommer att visas för användarna på det egna bolaget.

Fastigheter

Vilka fastigheter som är med i transaktionen. Genom att klicka på respektive fastighet fås ytterligare information uppdelat på fastighetsnivå.

Transaktion3

Senast uppdaterad: 2015-06-12

Innehållsansvarig: Jonas Zakrisson