Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Sök en fastighet via karta

 

Känner du inte till fastighetsbeteckning eller adress kan du leta fram fastigheten via en kartbild. Funktionen kan bland annat användas för att kartlägga fastighetsägare inom ett visst område. 

1. Klicka på ikonen "Gå till karta".

Valj Via Karta 1

2.Skriv in önskad kommun under ”Hitta ett läge”.

Valj Via Karta 2

3. För att ta fram alla fastigheter, klicka på 'Fastigheter'. Alla fastigheter blir då synliga genom blå cirklar.

Valj Via Karta 3

4. Genom att dubbelklicka i kartbilden zoomar du neråt, alternativt kan du använda plus och minustecknet i nedre delen av kartan för att zooma in/ut. Panorera i sidled gör du genom att hålla ner vänsterknappen och dra i sidled.

5. När du har hittat ett lämpligt område på kartan så finns det olika metoder för att få fram data om fastigheterna;

  • klick
  • rita en rektangel
  • rita ett polygon

 

Klick

Vid klick på en blå fastighetsikon så öppnas ett mindre fönster med information om fastigheten. Klicka på 'ytterligare information' längst ner i rutan för mer information.

Valj Via Karta 4

Rita en rektangel 

Ska flera fastigheter markeras, välj först ”Rektangel” under "Rita och välj" i panelen ute till höger. Klicka sedan i kartan, håll nere musknappen och dra snett neråt höger. När musknappen släpps så är rektangeln färdigritad och en träfflista fås av fastigheter.

Valj Via Karta 5
Rita ett polygon

Ett annat markeringsalternativ är via polygon. Västerklicka för att  markera hörnen och avsluta med att klicka i startpunkten. 

Sok Via Karta6

 4. En träfflista visas

Sok Via Karta7