Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Showroom

Datscha Showroom är tjänsten för att visualisera, samköra, dela samt jämföra fastighetsdata. Fastighetsägaren kan genom att ladda upp information från sitt egna fastighetssystem snabbt och enkelt få överblick över sitt fastighetsbestånd (utan att behöva sitta i timmar för att få till pivotabeller i MS Excel). 

Affärsnyttan kommer i fyra steg:

  1. Visualisera
  2. Samkör
  3. Dela
  4. Jämför

 

 

Visualisera 

Mycket arbete har lagts på att göra alla data lätt tillgänglig genom visualisering, nyckeltal och kartstöd.  

Showroom Property Keyfigures V3

Ovan är en "dashboard" för ditt fastighetsbestånd. Till höger finns filter för att enkelt endast tex visa kontor i en
viss region. Vid filtrering uppdateras direkt alla grafer och tabeller. 

Showroom Property Map

Den kraftfulla kartintegrationen gör att man direkt får tillgång till inte bara en karta utan även flygfoto.  

Showroom Property Thumbnail

Det är enkelt att inte bara filtrera fram datan utan också att växla mellan olika sätt att visualisera datan. Allt från
dashboards till kartan, men även som listor eller som ovan i form små bilder. 

Showroom Property Detail

Ovan bild visar information som (utöver annat) kan laddas upp för en fastighet.  

 

Samkör med extern data i Datscha  

Idén bakom Datscha Showroom bygger på tanken att göra det enkelt att kombinera sin egna data (tex från ett fastighetssystem) och samköra detta med extern data (tex visa fastighetsgränserna på ett flygfoto, jämföra med hyresnivåer i Datscha eller visa om de kommersiella hyresgästerna i ditt bestånd har andra lokaler i samma stad). 

Att visualisera data är en sak men med Datscha Showroom kommer man inom kort även att samköra sin data med tex: 

  • fastighetsgränserna på ett flygfoto
  • hyresnivåer i Datscha från tex Newsec, Forum FastighetsEkonmi eller Cushman
  • gruppera hyreskontrakt på koncernnivå via att Datscha har samtliga landets koncenträd
  • visa om de kommersiella hyresgästerna i ditt bestånd har andra lokaler i samma stad
  • varna när det sker en fastighetstransaktion inom 300 meter från dina fastigheter

 

Dela

En ytterligare fördel med Datscha Showroom är att man enkelt kan dela hela sin portfölj (eller delar av den) både internt och externt. Det enda som krävs är några få knapptryckningar. Mottagaren behöver ej vara Datschakund utan kan se din portfölj (inkl att addera data om du givit den möjligheten) genom att skapa ett sk 'Free konto' på några sekunder. På så sätt kan du enkelt dela ut uppdaterad data om ditt fastighetsbestånd till din revisor, styrelse osv.

 

Jämför

Senare kommer Datscha Showroom även att erbjuda möjligheten att kunna skapa och visualisera jämförelse- och nyckeltal så att man lätt kan jämföra fastigheter med motsvarande fastighetstyper på samma geografiska marknader.