Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Dela

Under 'Dela' finns möjligheten att dela med sig av sina portföljer samt att att få en översikt över vilka portföljer som är delade och med vem. Mottagaren behöver inte ha något Datschakonto för att öppna utdelade portföljer, istället får denne ett tillfälligt Datschakonto med enbart Showroom-funktionalitet påkopplat efter att mottagaren klickat på den länken som följer med delningsmailet.

Dela portfölj

Utdelningen av portföljer görs genom att användaren fyller i mottagarens E-postadress, välja vilken/vilka portföljer som ska delas ut, behörighet och synlighet.

Behörighet

Skriv

användaren som fått en portfölj tilldelat kan göra ändringar i datan.

Läs

användaren kan enbart läsa materialet men inte göra några ändringar i datan.

Synlighet

Intern

Innebär att mottagaren kan se:

  • Kundbolaget
  • Uppdrag
  • Kunder
  • Portföljer

Extern

Innebär att mottagaren kan se:

  • Kundbolaget
  • Portföljen

Dela1

Översikt

Här finns en översikt där användaren kan se antal användare med redigerarbehörighet, antal portföljer, ej ännu mottagna delningar samt vilka personer som portföljer är delade med. Genom att klicka på 'Ta bort' så stängs delningen av den specifika portföljen och personen.

 

Dela2