Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Samtaxerad fastighet

För samtaxerade fastigheter är taxeringsinformationen ej uppdelad per fastighet. Detta innebär att det inte går att särskilja på taxeringsinformation såsom vilken yta som tillhör en specifik fastighet. Det är anledningen till att det inte går det att addera flera samtaxerade fastigheter till ett scenario som bilden illustrerar. För att värdera samtaxerade fastigheter ska därför all information sammanfogas till en av de samtaxerade fastigheterna.

Samtaxerad Fastighet 1

Om varje samtaxerad fastighet ska värderas var för sig är lösningen att skapa egna fastigheter. Detta görs under [Lägg till fastighet]-fliken.

Samtaxerad Fastighet 2

Mata därefter in fastighetens namn och kommun. Anges ett taxeringsvärde så räknar Datscha automatiskt ut fastighetsskatten. Eventuellt behöver antal lägenheter matas in manuellt under antingen vy [Fastighetsskatt] eller [Excel fastighetslista] för att fastighetsskatten medräknas för dem. Obs: kom ihåg att justera fastighetsskatten för den första av de samtaxerade fastigheterna (i exemplet Svärdet 19), annars kommer denna fastighet att få en för hög fastighetsskatt då hela taxeringsvärdet för de samtaxerade fastigheterna ligger under denna fastighet.

Samtaxerad Fastighet 3

 Slutligen, fyll i fastighetsinformationen för den skapade fastigheten såsom ytor, hyror, vakanser med mera.

Samtaxerad Fastighet 4