Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Marknadsinformation

  • Vad är hyran för bästa kontorsläge i Karlskrona?
  • Vilken vakans samt direktavkastning kan du förvänta dig?
  • Hur ser A-läge industri ut i kommunen? 

Ovan frågeställningar kan du få hjälp att besvara via Datschas marknadsinformation. 
Denna guide visar hur du går till väga. Mer info om källorna.

Vilka leverantörer?

Ditt abonnemang styr hur många leverantörer som du har tillgång till. Sammanlagt finns det fem leverantörer (tre i Sverige och två in Finland) med sin egen syn på fastighetsmarknaden. Läs mer här

Visa information på kartan

Klicka på fliken [Marknadsinfo] och sedan ’Marknadsinformation’, ”Visa på karta och välj sedan kommun, leverantör och klicka på karta.

Visa Marknadsinformation 12. Kartan är nu färglagd i olika lägen. 

 Nästa steg för dig blir att besvara frågorna:

  - Vilken delmarknad visas?

 En delmarknad består av leverantör, lokalslag samt värdeår, till exepel kontorsmarknaden i Karlskrona med värdeår 2000 och framåt.

 Vilka lägen finns för delmarknaden?

 Normalt sett finns det fyra lägen; A, B, C samt D. I större kommuner finns det ofta tex flera B-lägen. Det 'lägsta' läget täcker alltid resten av kommunen.

 3. För att visa information om ett visst läge på en given delmarknad så har du två alternativ:

Högerklicka i kartan på ett valt läge för att få fram en tabell med information om hyra, vakans samt direktavkastningskrav. Vänsterklicka för att förutom ovan nämnda information även få fram historisk marknadsinformation för delmarknaden samt eventuella dokument som laddats upp för den specifika delmarknaden. Obs, i dagsläget finns inga uppladdade dokument uppladdade för någon delmarknad.

 

Visa Marknadsinformation 2

Visa som tabell

Klicka på fliken [Marknadsinfo] och sedan ’Marknadsinformation’, ”Visa i tabell” och välj sedan kommun, leverantör och klicka på karta. En tydlig överblick över all data fås då.

Visa Marknadsinformation 3