Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Visa och välj fastighet

Den här guiden går igenom hur du använder kartpanelen. I den kan du visa alla, inga eller ett urval av fastigheter. Du får även bestämma detaljnivå på de fastigheter som visas (fastighetsgränser, byggnader samt fastighetsbeteckning). Du kan slutligen välja ett fastighetsurval via tre olika metoder; via klick, rektangel eller polygon.

Vilka fastigheter vill du visa?

Under ”Rita och välj” i vyn till höger och "Urval" i vyn till vänster hittar du två alternativ för visning av fastigheter.

1. "Fastigheter” som innebär samtliga fastigheter

2. "Visa valda” som innebär att enbart ditt urval visas

Obs! det finns även ett tredje alternativ ”Transaktioner” som visar upp de fastigheter som varit med i en transaktion. Vilket urval du har beror på abonnemangsform och om du har tillägget ”Transaktion”.

 

Visa Och Valj Fastighet1

 

Visa fastighetsdetaljer

Visa fastighetsdetaljer ger dig en god uppfattning om fastighetsspecifika detaljer som [Byggnader], [Fastighetsgränser] samt [Fastighetsbeteckningar]. I nedan bild är samtliga detaljer valda.

Visa fastighetsdetaljer ingår i guldabonnemanget.

 

Visa Och Valj Fastighet2

 

Välj fastigheter

Det finns tre olika sätt att välja fastigheter på. Resultatet visas alltid i en träfflista för vidare analys. För att välja en fastighet:

 1. Klicka i den typ av väljverktyg som du vill använda

2. Välj dina fastigheter på kartan

2a. Via klick: Klicka på fastigheten som du är intresserad av

2b. Via rektangel: Dra en rektangel kring de fastigheter som du är intresserad av. När du skapar rektangeln så håller du ner vänstra musknappen samtidigt som du drar.

2c: Via polygon: Skapa en polygon kring de fastigheter som du är intresserad av. Du skapar polygonen genom att vänsterklicka i varje hörn som du vill att polygonen ska bestå av. Avsluta med att klicka i det första hörnet som du skapade.

3. Klart

 

Soka Fastigheter Via Karta3

Senast uppdaterad: 2014-10-29
Innehållsansvarig: Jonas Zakrisson