Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Hyresgäst

 

Med hjälp av tilläggstjänsten Hyresgäst kan du se vilka som är hyresgäster i alla kommersiella fastigheter i Sverige. Storlekskravet är dock att hyresgästen ska ha minst fem stycken anställda i den aktuella lokalen.

Licensformer

Det finns två olika licensformer till tilläggstjänsten 'Hyrestjänst' som styr vilken information och funktioner som är tillgängliga

Bas

Endast möjligt att se vilka hyresgäster som finns på en specifik fastighet och exportera listan till Excel. Enda tillgängliga funktionen i denna del är således "Hyresgästinformation på fastighetsinformationssidan".

Plus

Alla funktioner tillgängliga

 

Sök hyresgäst

 

För att söka efter en hyresgäst, klicka in till fliken 'Hyresgäst'. Möjligheten finns här att med hjälp av ett antal parametrar söka fram information om antingen en specifik hyresgäst alternativt söka fram hyresgäster genom exempelvis parametrarna storlek (antal anställda) eller bransch.

 

Hyresgast1

 

När en sökning görs på en specifik hyresgäst så går det att visa resultat efter antingen 'Hyregäst' eller 'Lokal. 'Hyresgäst' innebär att sökfunktionen tar fram alla hyresgäster som uppfyller de kriterierna du matat in. Om exempelvis Byggmax anges som företagsnamn så kommer det komma fram en träff i sökresultatet. Vilket innebär att det finns ett företagsnamn vid namn Byggmax och att de är hyresgäster i 70 lokaler.

 

Hyresgast2 

Väljs istället lokaler så visar sökresultatet istället alla 70 lokaler som Byggmax är hyresgäst i. Sökresultatet är möjligt att exportera till Excel eller visa på en karta genom att markera träfflistan och antingen klicka på 'Exporta' eller 'Visa på karta'.

 Hyresgast3

 

 Söka på bransch

 

För att söka branschspecifika hyresgäster används SNI-koder. Det finns ca 800 stycken SNI-koder totalt och de är uppdelade på fem olika nivåer. Ju högre upp i nivåerna desto större bransch. I de flesta branscher finns det inte heller fem nivåer. Sökningen görs alltid på den lägsta nivån, i exemplet nedan "Utvecklare av byggprojekt".

Hyresgast4 

Använda "Supersök"

Det är även möjligt att direkt i "Supersök" söka efter hyresgästen.

 Hyresgast5

 

Genom att klicka på hyresgästens namn fås en 'Hyresgästsummering' fram. Där finns information om bland annat hur många lokaler som hyrs uppdelat per kommun och hyresvärd samt karta och koncernträd för hyresgästens lokaler.

 

Hyresgast6 

Nedan, koncernträd för hyresgästens lokaler 

 

Hyresgast7 

Hyresgäst i karta

 

'Hyresgäst' i karta är snarlik 'Fastigheter' och 'Transaktioner. För att visa alla hyresgäster, klicka på hyresgästikonen. Det är sedan möjligt att antingen klicka på en cirkel för att få information om en hyresgäst, alternativt så kan ett större område väljas genom 'Rita och välj' och 'Rektangel' eller 'polygon'.

Hyresgast8

 

Genom att klicka på 'Hyresgäst' i vyn så är det möjligt att filtrera ut specifika branscher.

 Hyresgast9

 

Hyresgästinformation på fastighetsinformationssidan

På fastighetinsinformationssidan finns en flik som heter 'Hyresgäster'. Där finns information bland annat information om vilka hyresgäster som finns i fastigheten och på vilka adresser de har lokal. Det är även möjligt att exportera hyresgästlistan till Excel.

 Hyresgast10