Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Samordnad värdering

Samordnad värdering är inte en funktion. Utan ett arbetssätt.

  • Vill du förenkla arbetet med att utföra en fastighetsvärdering?
  • Få enkelhet i det fortlöpande arbetet med intern värderingen?
  • Vill du som konsult göra det enklare för dina kunder att ta till sig dina analyser?

 

Då är 'Samordnad värdering' något för dig.

När analysen involverar flera personer (internt eller externt) har Datscha gjort det enkelt att samordna arbetet genom att kunna dela ut ett scenario till dina kollegor (utan trasslet med MS Excel versioner). Detta har används en längre tid inom stora organisationer. Tack vare goda resultat och tydliga fördelar börjar detta arbetssätt nu även utökas till att ske mellan bolag.

Hur fungerar det?

Enkelt. En användare skapar ett scenario och delar sedan ut detta till berörda parter genom att skicka ett email. En stor fördel för beställaren (tex fastighetsägaren) är att man kan återanvända scenariot i och med att de är i ett format man är väl förtrogen med. Man behöver inte spenderar tid på att lära sig olika Excelsnurror.

Vad krävs?

Att båda parter har Datscha licenser. Man behöver inte kontakta Datscha i detta arbete. Allt sker direkt mellan användarna. Faktum är att mottagaren inte behöver någon Datscha licens intialt utan ska skapa ett sk Datscha Free kontor på någon minut när man erhållit mailet med länken. Dessa användare kan då se scenariot men inte ändra i det.

Vad ingår i analysen?

Detta är upp till de båda partnerna att avtala om. Datscha erbjuder plattformen för att effektivt utföra samt förmedla fastighetsanalyser. Vilka delmoment analysen innefattar, samt detaljeringsnivån är ett beslut mellan beställaren och leverantören.

Är du konsult?

I den löpande dialogen med våra över 500 kundföretag (samt alla de potentiella kunder våra säljare dagligen möter) får vi ofta frågan om vilka konsultfirmor som kan leverera [Samordnad värdering]. Kontakta oss om du vill att vi ska sälja in även ditt bolag.

Rekommenderade värderare

För lista över rekommenderade värderare vänligen klicka här.

Vill du veta mer?

Kontakta Magnus Svantegård, Produktansvarig Datscha AB, för ytterligare information, magnus.svantegard@datscha.com.