Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Schablonvärdet

Schablonvärdet När man adderar en fastighet till ett scenario beräknas automatiskt ett så kallat 'Marknadsvärde - Schablon' vilket endast ger en indikation på fastighetens värde.

Du ansvarar själv för att granska och förfina de ingående parametrarna.

Två viktiga saker:

1. Schablon = Schablon

Det direkt och automatiskt framräknade schablonvärdet är just det; ett schablonvärde. Det ska ej jämföras med ett externt värderingsutlåtande.

2. En startpunkt

Schablonvärdet ska ses som en startpunkt, ej en slutpunkt. Ditt arbete är att granska och förfina de underliggande parametrarna med all den kunskap som du besitter om den unika fastigheten och fastighetsmarknaden.