Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Nyckeltal

I Datscha finns det ett flertal nyckeltal. Nedan ser du hur de beräknas.

 

Vy Kassaflöde

Förklaring avseende nyckeltalen som ligger under 'kassaflödet' på vyn [Kassaflöde].

Totalt lån 
Totalt lånebelopp i kSEK per år i kassaflödet. Avser den 1:e januari respektive år. Beräknas som [Totalt lån = Lånebelopp - Amortering].

Räntetålighet före amortering
Vilken ränta tål fastigheten innan kassaflödet blir negativt? Ej utryckt i ytterligare ränta från dagens läge, utan vilken ränta i förhållande till lånets storlek. Beräknas som [Räntetålighet före amortering = Driftnetto / Lånebelopp].

Räntetålighet efter amortering
Vilken ränta tål fastigheten innan kassaflödet blir negativt, inklusive amortering? Beräknas som [Räntetålighet före amortering = (Driftnetto + Amortering) / Lånebelopp].

Aktuell vakans
Vad är fastighetens aktuella vakansgrad. Beräknas som [Aktuell vakans = (Vakans + Hyresavdrag via Anpassningar) / Bruttohyra]

Vakanstålighet före amortering och lån
Vilken vakansgrad före amortering och lån tål fastigheten innan kassaflödet blir negativt? Beräknas som [Vakanstålighet före amortering och lån = (Driftnetto + Vakans + Hyresavdrag via Anpassningar) / Bruttohyra]

Vakanstålighet efter amortering och lån
Vilken vakansgrad efter amortering och lån tål fastigheten innan kassaflödet blir negativt. Beräknas som [Vakanstålighet före amortering och lån = (Kassaflöde + Vakans + Hyresavdrag via Anpassningar) / Bruttohyra]

DoUH-tålighet i %
Hur mycket kan DoUH-kostnaderna öka ytterligare innan ett negativt kassaflöde uppvisas? Beräknas som [DoUh tålighet = Kassaflöde / (DoUH + DoUH justeringar via Anpassningar]

DoUH-tålighet i kr/kvm
Hur mycket kan DoUH-kostnaderna öka ytterligare innan ett negativt kassaflöde uppvisas? Beräknas som [DoUh tålighet = Kassaflöde / Total Area]