Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Beräkningar

I denna del finner du information om beräkningsmodellerna bakom modulen FastighetsAnalys i Datscha.

Beskrivningar

> värderingsmetoden

> schablonvärdet

> nyckeltalen 

Ytterligare information

Kontakta Datscha Supporten.