Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Värdering

Datschas Fastighetsanalys är ett användarvänligt men kraftfull värderingsverktyg för att beräkna marknadsvärdet för en eller flera fastigheter.

Baserat på den klassiska kassaflödesteorin har Datscha byggt ett verktyg i vilket du kan fokusera på parametrarna istället för att lära dig bygga avancerade formler i en kalkylmodell. Du ska inte behöva vara en expert på Excel för att kunna värdera; det räcker att du kan fastighetsmarknaden. Datschas Fastighetsanalys gör det dagliga arbetet med värderingar enklare samt adderar funktioner som inte enkelt går att göra i Excel, tex automtiskt uppdatera din kalkyl med den senaste marknadsinformationen eller visa fastighetsbeståndet på en kartbild.

Vill du läsa mer om vår funktion Datscha Värdering Lite™? Det är en ny värderingsfunktion som hjälper dig att snabbt och enkelt bilda dig en uppfattning om marknadsvärdet för en given fastighet. Klicka här

 

Att värdera i Datscha

Att värdera i Datscha är både kraftfullt och enkelt. Addera fastigheten till ett scenario och all grunddata läses in direkt i kassaflödesmodellen. Datan innefattar exempelvis ytuppgifter från Lantmäteriet och hyresnivåer i området från fastighetskonsulten.

DCF Property View Summary
 

Schablonvärdet är ingen slutpunkt, utan en startpunkt

Nästa steg är för dig att analysera och uppdatera datan som påverkar värderingen. Nedan visas hur man gör de vanligaste ändringarna som yta, hyra och direktavkastningskrav.

DCF Property View Premises

Fyll datan du anser ska ligga till grund till beräkningen och klicka på knappen [Räkna om] form uppe till höger. Beräkningen görs om baserat på den nya datan. Denna procedur kan upprepas hur många gånger som helst allt eftersom du förändrar förutsättning som vakans, drift och underhåll, vidarefakturering av fastighetsskatten, anpassningar, restvärdesårets driftnetto, kalkylräntan osv.

 

Ytterligare funktioner

När du har uppdaterat parametrarna efter din kännedom och förståelse för den lokala marknaden kan du:

  • exportera analysen till MS Excel
  • visa på kartbild
  • få ut ett stort antal grafer direkt till MS Word
  • dela ut din analys till kollegor och externa konsulter Eller varför inte banken?
  • förenkla importen av parametrar via MS Excel mallar
  • enkelt göra stora förändringar via Globala ändringar

Datscha bjuder på många möjligheter i ett enkelt och användarvänligt gränssnitt.

 

Avancerade funktioner

Bland de avancerade funktonerna finns:

  • ett scenario kan ha upp till 1000 fastigheter
  • addera upp till 20 000 enskilda hyreskontrakt med ett stort antal parametrar
  • att all beräkning alltid sker per månad

Ta möjligheten att testa tjänsten.
Du kommer inte att bli besviken.