Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Matcha typkoder

Som en effekt av den manuella insamlingen av data under funktionen Bolagsaffärer har Datscha adderat ytterligare en fastighetskategori med vilken man kan söka på under Avancerad sökning i Ortsprisanalys.

Per default söker man på kategori fastighetstyper 'Special' som bara finns bland de transaktioner som är inmatade av Datscha. För att utöka sökparametrarna finns även valet [Inkludera matchade typkoder]. Sökningen inkluderar då de typkoder som av Datscha matchats ihop under respektive fastighetstyp.

Samma matchning gäller även för filtreringen på Transaktionsvyn och innebär att en filtrering av en given fastighetstyp under 'Special' även inkluderar de matchade typkoderna enligt tabellen nedan.

Datscha OA Search Typecodes 750Px