Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Transaktion

Med Datschas Ortsprisanalys har du verktyget för att effektivt följa fastighetsaffärerna på en lokal marknad. Datscha täcker både in lagfarna affärer samt affärer via bolagsförsäljningOavsett om du är ute efter jämförelseköp eller information om vilka som är aktiva köpare och säljare på din marknad så finns det inget mer komplett system på marknaden.

 

Bolagsaffärer & Summeringar 

Med tillägget 'Bolagsaffärer' erhåller du även information om transaktioner som sker genom att bolaget sälj, dvs ej en lagfartsändring. I och med detta tillägget får du även nedan summeringssida. Se vidare här

Transaktion Reuterscreen 2015 12 28

 

Sökningen är enkel

På någon minut har du loggat in, definerat sökkriterierna (tex kommun, tidsintervall, typkod samt storlek) och fått en träfflista över lagfarna köp. 

Transaktion Search

 

Informationen innefattar fastighetsbeteckningar, köpare, säljare, datum, köpeskilling och taxeringsinformation m.m.

Transaktion Result 1

 

Funktionaliteten innefattar även sortering av träfflistan, filtrera informationen via vyer, exportera till Excel, skapa grafer samt visa fastigheterna på en kartbild. 

 Transaktion Map