Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Historisk marknadsinformation

Se trender över tid gällande hyresnivåer på en viss ort.  

Funktionalitet

Välj en kombination av kommun, lokalslag samt delmarknad så visas historisk data från år 2006.

HMI History 1

Detaljer

För att hantera att nya delmarknader kommer till, utbredningarna ändras och andra typer av påverkande faktorer sker beräkning via nedan metod;

1. Kurvorna för historisk hyresmarknadsinformation visar hur ett områdes hyresnivåer och direktavkastningskrav har förändrat över tiden

2. "Datan beräknas utifrån hur områdets utbredning ser ut i den senaste värdetidpunkten. Har till exempel ett nytt område lagts till så visas hyresnivåerna och direktavkastningskraven från området som tidigare låg där tills den värdetidpunkt då det nya området ritades in"