Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

FastighetsArea Sverige

Information om hur area begreppet hanteras för Svenska fastigheter.
För ytterligare information om källorna för fastigheter samt hantering av Finska fastigheter.

Definitioner

För de Svenska fastigheterna kommer informationen om areorna från Lantmäteriet som i sin tur erhåller dessa uppgifterna via Skatteverket. Datan är insamlad som en del av fastighetstaxeringen.

Indelning
Arean finns endast uppdelad i tre kategorier:

  • Bostäder
  • Lokaler
  • Industri

Schablonvärdering

När en fastighet belägen i Sverige adderas till ett scenario hanteras ytan 'Lokaler' på följande vis:

  • Om fastigheten ligger i ett AA, A eller B läge för butiker så fördelas en viss del lokalytan på butiker
  • Övrigt läggs om kontor
  • Andelen som läggs på 'Butiker' varierar mellan 15-40% beroende på typkod