Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

FastighetsArea Finland

Information om hur area begreppet hanteras för finska fastigheter. 
Ytterligare information om källorna för fastighetsinfo samt vad som gäller för de svenska fastigheterna.

Definitioner

För de finska fastigheterna kommer informationen om areorna från Befolkningsregistret. Det finns två olika area parametrar.

Total area
Detta är den sammanlagda arean i byggnaden mätt ifrån väggarna, dvs inklusive samtliga ytor som tex trapphus. Innefattar ej källare, vind och ytor under 1,60 meter i höjd. Det finska namnet är 'Kerrosala'.

Bostadsarea
Utöver total area finns det även information om storleken på bostadsytan.

Schablonvärdering

En beskrivning hur finska areor hanteras i samband med att man adderar en finsk fastighet till ett scenario.

Arean som används
Utifrån analyser har Datscha kommit fram till att den 'uthyrningsbara' arean i snitt ligger ca 20% under den 'totala arean' för finska fastigheter. Av det skälet minskas den totala ytan med denna den när fastigheten adderas till ett scenario i värderings modulen.

Dock visar analysen att 'bostadsarea' är väldigt nära den uthyrningsbara så denna behålls till 100%.

Fördelning av 'lokaler'
Om fastigheten ligger i ett AA, A eller B läge för butiker så fördelas 20% av lokalytan på butiker. Övrigt läggs om kontor.