Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Ladda upp bilder

Via Datscha kan du ladda upp bilder på fastigheterna så att de syns på fastighetsInformationsidan i Datscha. 

Fastighet Foto 1

 

Hur laddar jag upp bilder?

Du kan ladda upp bilder via webbgränssnittet eller via appen.

 

Vem kan se bilderna?

När du laddar upp en bild (oavsett om det är via webbgränssnittet eller mobilappen) så får du tre val gällande hur din bild ska publiceras:

  • Privat  
  • Inom bolaget
  • Publik (Alla Datschaanvändare)

Valet av nivå sätter man PER bild. Du kan alltså både ladda upp egna bilder och de du vill dela på en och samma fastighet.

Privat 
Enbart du kan se bilden på ditt egna Datschakonto.

Inom bolaget
Samtliga av dina kollegor (med ett Datschakonto) inom ert bolag kan se bilden.

Publik 
Din bild visas för alla som har ett Datschakonto. Detta är exempelvis en lysande möjlighet för fastighetsägare att marknadsföra sina fastigheter för potentiella investerare eller banken. 

 

Rättigheter

Genom att ladda upp bilder till Datscha så godkänner du följande avtal.

"Jag konfirmerar härmed att jag ansvarar för och endast laddar upp lagliga och icke stötande bild(er) vilka jag till fullo innehar alla rättigheter. I det fall att jag valt alternativet ”Publik” så ger jag härmed att Datscha AB en oinskränkt och på alla sätt obegränsad rätt att använda och distribuera dessa bilder till tredje part utan ytterligare godkännande från mig."