Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

FDS Rapporter

I Datscha kan du ta ut FDS-rapporter, det vill säga standardrapporter direkt i från Lantmäteriets databaser. Detta sker i ett samarbete med InfoTrader AB.

 

Från fastighetsinformationssidan

Sök fram fastigheten, klicka på fliken [FDS-utdrag], välj vilken typ av rapport (se vidare nedan) och klicka [Köp utdrag].

FDS (2)

 

Rapporten visas direkt på skärmen i PDF-format vilket gör det enkelt att skriva ut den, spara ner den till din dator och så vidare.

Skärmklipp (5)

 

Dina utdrag sparas automatiskt

För att göra det så enkelt som möjligt för dig så lagrar Datscha PDF åt dig under 1 år. Du kommer åt den via fastighetsinoformationssidan för en viss fastighet eller via [Mitt konto] och valet [FDS Utdrag].

 

Undvik att ta dubletter

Därtill varna Datscha om du försöker ta ett FDS utdrag på en fastighet som en kollega till dig redan gjort på. Du kan då välja att se din kollegas uttag eller ta ett nytt. Se bild högst upp. 

 

Sök bland Sveriges 3 miljoner fastigheter

Inklusive småhus och lantbruk.

Man kan även söka på fastigheter som normalt sätt inte finns i Datscha, tex småhus, lantbruk osv. Gå till [Fastighet] under [FDS utdrag] så kan man skriva in vilken fastighetsbeteckning som helst.

Skärmklipp FDS

De olika typer av rapporter

Via vår samarbetspartner InfoTrader kan Datscha erbjuda två typer av rapporter:

  • InfoFastighet        65 kr        (allmän fast.- och taxeringsinformation, alla tax.enheter)
  • Inteckningar         28 kr        (alla inteckningar)

Klickar på respektive rapport för att se ett exempel på utdragen.

 

Pris & Beställning

Tillgång till funktionen FDS utdrag erbjuds kostnadsfritt till samtliga Datscha kunder, dvs ingen årskostnad. Man betalar endast per rapport enligt prislista, tex 'InfoFastighet' rapporten kostar 65 kr/st (exkl moms). För att få tillgång till funktionen krävs att man tecknar ett tilläggsavtal mellan kund, Datscha samt InfoTrader.