Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Fastighet Area Plus

Med Fastighet Area Plus hittar du unik data om fastigheters ytor - insamlad av Datscha Research.

Frågan om ytan för vissa fastighetstyper har länge varit dold i mörker, då informationen inte samlats in av någon officiell källa, alternativt bara presenterats aggregerat. Med AreaPlus avser Datscha att kunna erbjuda unik data om - initialt - Vårdfastigheter, Skolfastigheter och 325:or.
 

Fastighetssidan

När man går in på en fastighet med researchad data så dyker ett antal nya fält upp.
I den övre gula baren ser man den totala arean som Datscha Research adderat på fastigheten. I de nya boxarna "Ytor" och "Fastighetsinformation" ser man den researchade fördelningen på lokalslag respektive eventuell övrig information som har samlats in om fastigheten, exempelvis byggår och populärnamn.

AreaPlus - Fastiighet

 

Sök Fastighet

I funktionen Sök Fastighet så adderas ett nytt val vid "Area", där användaren ges möjlighet att välja att söka efter enbart Researchad area, enbart Taxerad area eller att kombinera dem när man söker efter fastigheter.

AreaPlus - Sök

 

När man kommer till träfflistan så har två nya kolumner adderats; 'Datscha data Area' och 'Datscha data Fastighetstyp'. Dessa innehåller den av Datscha researchade, totala arean respektive de ingående lokalslagen.

2018-11-22 11-13-30

Datan

Researchen pågår ständigt, och kommer att uppdateras löpande för typkoderna 823, 825 och 325. 

I riket kommer initialt täckningen vara:

  • För 823:or, ca 70% av fastigheterna
  • För 825:or, ca 70% av fastigheterna
  • För 325:or, ca 40% av fastigheterna