Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Funktioner i Datscha

Här finner du detaljerad information om tjänsten Datscha.

Är det något du inte finner svar på eller vill prata med oss direkt, ring vår Support

 

De mest besökta sidorna

Länkar till de mest populära funktionerna: 

> FastighetsInformation 

> Största fastighetsägare

> Bolagssummering

> Heatmaps 

> Källor

 

Övergripande 

Datscha erbjuder via ett användarvänligt webbgränssnitt möjligheten att analysera den svenska samt den finska fastighetsmarknaden. Funktionerna innefattar allt ifrån att hitta information om en fastighet eller hyran i viss kommun till att kunna utföra avancerade analyser av fastigheters marknadsvärde.

Funktionerna är indelade i nedan sju moduler.

 

Fastighet

Hitta fastighetsinformation direkt.

Datscha innehåller detaljerad information om alla kommersiella fastigheter (inklusiver hyreshusbostäder) i respektive land. Du kan exempelvis enkelt se vilka som äger fastigheter i ett område. 

 

Ägare

Analysera ett bolags fastighetsbestånd

Snabb svar på frågan; vilka fastigheter som ingår i ett specifikt bolags fastighetsbestånd?

 

Marknadsinfo

Förstå en delmarknad. 

Data om tex hyres- och vakansnivåer på över 110 delmarknader från tre olika informationsleverantörer. 

 

Hyresgäst

Lista samtliga kommersiella hyresgäster i samtliga kommersiella fastigheter.

Ett ovärderligt verktyg för snabb analys och hitta potentiella kunder. 

 

Transaktion 

Värdera utifrån uppdaterade ortspriser.

Datscha uppdateras dagligen med lagfarna köp. Du kan se urvalet som egendefinierade vyer, Excel-dokument eller på en karta. Med tillägget 'Bolagsaffärer' kommer även de fastighetsaffärer som sker via bolagsöverlåtelse med i träfflistan. Du kan se vilka fastigheter som ingick, köpare och säljare, pris (om kommunicerat) och mycket mer. Denna modul benämndes tidigare för 'Ortsprisanlys'. 

 

Värdering

Verktyget för snabbare värdering och analys.

Datschas fastighetsanalys är ett av marknadens mest effektiva verktyg för värdering av kommersiella fastigheter. Du gör lätt en snabb schablonberäkning vilken du sedan mycket enkelt kan förändra utifrån dina egna antaganden. Du får tillgång till kassaflöden, Excel-rapporter, kartor och känslighetsanalys. Vidare kan du enkelt via ett mail dela med dig av din analys till kollegor eller externa parter.

 

Showroom

Visa upp ditt fastighetsbestånd på ett enkelt men kraftfullt sätt. 

Datscha Showroom är en helt ny modul i Datscha för att samla, visualisera och dela fastighetsdata. Fastighetsägare kan genom att ladda upp information från sina egna fastighetssystem till Datscha Showroom snabbt och enkelt få kontroll och överblick över sitt fastighetsbestånd.