Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, support@datscha.com

Vanliga frågor med svar - FAQ

Data

Det kan bero på ett antal saker:

1. Datscha har inte samtliga fastighetstyper. Totalt innefattas ca 370 000 fastigheter av typerna Hyreshusenhet (300-serien), Industrienhet (400-serien) samt Specialfastigheter (800-serien). Undantaget är typkoden 890 Försvarsbyggnad. Sedan maj 2007 finns även parbyggda småhusfastigheter (typkod 222) med i tjänsten. Uppdatering sker 1 gång per år i slutet av februari.
Länk till olika typkoder.

2. Fastigheten har en preliminär klassificering. Nya fastigheter har inte alla gånger fått en definitiv typkod, dessa fastigheter syns inte i Dastcha.

3. Fastighetsreglering. Fastigheten är t.ex. nybildad efter en avstyckning. Eftersom Daschas fastighetsregister uppdateras i slutet av februari varje år så visas inte en nybildad fastighet förrän den årliga uppdateringen. 

Klicka på Ordlista och sedan på ordets begynnelsebokstav, t.ex. H för definitionen på hyra

Informationen uppdateras i slutet av februari varje år.

Informationen uppdateras fyra gånger per år för de 110 största kommunerna. Övriga kommuner uppdateras en gång per år. Värdetidpunkterna för denna typ av information är 31/3, 30/6, 30/9 samt 31/12. Efter dessa datum sker insamling, leverans och kvalitetssäkring av materialet innan det publiceras på Datscha. Publicering sker inom sex veckor från värdetidpunkt. I Datscha kan du enkelt se vilket datum informationen gäller för. Se nedan:

Värdetidpunkt

Värdering

Datschas schablonvärde är ett värde som visas när du adderar en fastighet till ett scenario. Det är ett värde som baseras på schablonvärden gällande:

 • Lokalslag
 • Yta
 • Hyra
 • Vakans
 • Drift och underhåll
 • Direktavkastningskrav

Samordnad värdering är en form av extern värdering där Datscha används som ett stöd för att spara tid och pengar, i korta drag:

 1. Beställaren matar in alla uppgifter som han/hon har om fastigheten/portföljen i Datscha
 2. Delar ut sitt scenariot till en extern värderare
 3. Värderaren genomför värderingen i Datscha
 4. Avslutar med att sätta ett sigill på scenariot(värderingen), skrivskyddar scenariot och skickar tillbaka det till beställaren
 1. När du klickar på ett scenario så får du fram Scenarioinformationssidan. Från den sidan så kan du byta startår genom att klicka på någon av de två länkarna i bilden nedan.


 2. När du byter startår så skapas ett helt nytt scenario med alla de justeringarna som fanns i det gamla. Du ändrar alltså inte på det gamla scenariot, utan skapar ett nytt baserat på det gamla. 

Det finns två möjliga orsaker:

1. Inaktivitet: Om du öppnar ett scenario och sedan är inaktiv i en timme så stänger scenariot ner sig av sig själv. Scenariot blir skrivskyddat  Du måste då stänga scenariot för att sedan öppna det igen.

2. Ett delat scenario: Om du har fått scenariot tilldelat av någon annan så kanske personen endast har gett dig läsrättigheter. Kontakta ägaren av scenariot för utökade rättigheter. Det kan även vara så att den som du delar med arbetar samtidigt med samma scenario. I detta fall så är det användaren som öppnat scenariot först som kan göra ändringar.

Här ser du om scenariot är skrivskyddat

 

Beräkning av fastighetsskatten är baserat på när scenariot är skapat. Om det är ett äldre scenario så beräknas skatten på det gamla reglerna. Om nytt scenario så beräknas skatten på de nya.
Datscha går på uppgiften från lägenhetsregistret för antalet lägenheter. För de fastigheter som det ännu inte finns några uppgifter från lägenhetsregistret så beräknar Datscha antal lägenheter per fastighet som taxerad yta bostäder delat med snittytan på en lägenhet(65m² Källa SABO). Du kan alltid själv ändra den parametern under fliken "Fler" - "Fastighetsskatt".

 

Schablonvärdet baseras delvis på taxerad yta. Om din fastighet inte har någon taxerad yta så blir värdet noll. Exempel på fastigheter som inte har någon taxerad yta kan vara skolor och vårdbyggnader.
För att se en fastighets taxerad yta klicka på fliken Taxering när du sökt upp fastigheten. Se bilden ovan.
Alternativt, under fliken Sammanfattning när du står på fastighetsnivå i ett scenario. Längre ner på sidan finner du då en box som heter Taxering.

Det beror på att vissa fastigheter kan vara samtaxerade. Om du väljer flera samtaxerade fastigheter så adderas endast en av dem eftersom de skattetekniskt behandlas som en och samma enhet. 

Vid beräkning av schablonvärde samt fastighetsskatt i Datscha så används taxeringsinformationen som underlag. Om flera samtaxerade fastigheter kunde adderas skulle samma beräkningar ske flera gånger om och således leda till ett felaktigt värde.

I Datscha är det enkelt att se vilka fastigheter som är samtaxerade med vilka. När du visar en fastighet titta under fliken Taxering.Klicka här om du vill veta mer om hur du kan hantera samtaxerade fastigheter i Datscha.

Detta är enkelt att göra genom att använda funktionen delning och behörighet. För att komma åt funktionen klicka på det scenario du vill dela ut och därefter på Dela.

 

Följ därefter instruktionerna. Kom ihåg att med behörigheten "Skriv", kan den andra användaren göra ändringar i ditt scenario. En rekommendation är därför att använda kombinationen läs och kopiera.

Det finns två vanliga orsaker till detta:

 1. Läggs ett kontrakt in för ett visst lokalslag exempelvis kontor, måste alla kontorsytor läggas in genom kontrakt, även vakanta ytor.
 2. Ytan baseras på kalkylens startdatum som är första januari det angivna startåret, kontrakt som påbörjas efter det räknas inte med i den totala ytan, därför är det viktigt att ange vakanskontrakt för den ytan innan den nya hyresgästen flyttar in.

Tomträttsavgälden ändrar du under fliken Sammanfattning (när du står på fastighetsnivå i ett scenario). Längre ner finns en box som heter Tomträtt. Där kan du lägga till, ta bort och ändra tomträttsavgälden.Genom att klicka på Värdering kan du enkelt få en överskådlig blick över dina scenarion. Denna lista kan du sedan sortera på namn, senast ändrad och skapad.

I Datscha går det även bra att värdera fastigheter vi inte har information om såsom småhus, nyskapade fastigheter, kommande projekt eller fiktiva fastigheter. Detta gör du genom att i ditt scenario använda funktionen Skapa egen fastighet som du hittar genom att klicka på
Lägg till fastighet. Då får du själv ange fastighetsbeteckning, kommun, taxeringsvärden och värdeår.

Lägg till fastighet