Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Scenariohantering

Skapa ett värderingsscenario och addera fastigheter

Med hjälp av Datscha kan du värdera Sveriges samtliga fastigheter med hjälp av den så kallade kassaflödesmetoden.

Steg 1. Skapa nytt scenario

Första steget är att skapa ett nytt scenario (Datschas namn för värderingar), vilket görs under "Värdering" och 'Skapa nytt scenario'.

Vardering1

Steg 2. Välj detaljer och marknadsleverantör

Därefter får du välja namn på ditt scenario, välja kalkylperiod samt vilken leverantör (antalet leverantörer beror på abonnemangsform) av marknadsinformation du vill välja till dina schablonvärden. 

Skapa Scenario

Steg 3. Lägg till Fastigheter

Du får sedan ett antal alternativ på hur du vill lägga till fastigheter. Du kan antingen välja att söka i fastighetsregistret efter en specifik fastighet eller välja att söka efter fastighetsägaren. Det finns även möjlighet att använda sig av MS Excel för att importera flera fastigheter (se separat guide här), välja en fastighet från ett annat scenario eller 'Skapa egen fastighet' (gås igenom i en separat guide här).

Vardering3

 Sök sedan upp den fastighet du vill värdera (i detta exampel genom 'Sök i fastighetsregistret') och klicka på "Sök fastigheter".

Vardering4 Klicka därefter på den aktuella fastighten i söklistan och 'Lägg till i scenario'. Vardering5

Steg 4. Schablonvärde - ett startvärde

Fastigheten är nu tillagd i scenariot (värderingen) och du kan börja jobba med den. Obs! Innan du gjort några egna ändringar av indatan så är marknadsvärdet orangefärgad och det finns en orangeruta som varnar för att marknadsvärdet är en schablon. Det är viktigt att tänka på att innan några egna värden matats in så utgår schablonvärdet enbart ifrån de taxerade ytorna samt bedömda marknadsparametrarna från den marknadsleverantör man valde (i detta exempel Newsec). Schablonvärdet är således enbart en indikation på värdet och man ansvarar själv för att förfina de ingående parametrarna.

Vardering6

 

För att se en sammanfattning på vilken data som ligger till grund för marknadsvärdet, klicka på fastighetens namn och scrolla ned under sammanfattning till 'Beräkningsförutsättningar'. Här kan du se vilka intäkter, kostnader och direktavkastningskrav som marknadsvärdet härrör ifrån. Efter varje siffra kan du även se varifrån informationen kommer (från Lantmäteriet eller marknadsinformationsleverantören).

 Vardering7

Steg 5. Lägg in dina egna värden

Ändringar av dessa parametrar görs under vy 'Lokalslag'. De lokalslag som har en grön markering innehåller indata. Din egen indata läggs in under 'Eget värde', klicka sedan på 'Räkna om' för att spara informationen och räkna om marknadsvärdet.

Vardering8

 

Marknadsvärdet blir då grönfärgat vilket innebär att du matat in egna parametrar. Tänk även på att du kan mata in fler lokalslag om du klicka på 'Fler'. För att ta bort ett lokalslag helt och hållet, skriv in 0 under 'Eget värde' och klicka på 'Räkna om'.

Vardering9

Steg 6. Skapa en rapport

När du lagt in dina parametrar kan du få ut en rapport med en sammanfattning över fastigheten inklusive kassaflödet genom att klicka på 'Rapport'. Om du istället vill få ut en rapport på hela scenariot, markera scenariots namn (i det här exemplet "Demo kunskapsportalen") och ta istället ut en scenariorapport. Det finns två olika rapporter, den mest använda rapporten är fastighets- och scenariorapporten.

Vardering10

 

Portföljhantering

Ett scenario kan innehålla upp till 1000 fastigheter. För att lägga till fler fastigheter för att skapa en portfölj, klicka på 'Lägg till fastighet' så kommer du tillbaka till steg 3 i den här guiden.Vardering11

 För att lära dig ännu mer om möjligheterna med att värdera i Datscha, vänligen se de andra guiderna under värdering.

Den här guiden kommer att ta upp hur fastigheter tas bort från ett scenario, hur värderingsområden läggs till samt hur man delar med sig av ett scenario.

Ta bort fastigheter från ett scenario

 För att ta bort fastigheter från ett scenario, klicka på mittenikonen i vänsterspalten, bocka i vilken fastighet du vill ta bort och klicka slutligen på 'Ta bort'.

Scenariohantering1

Lägga till värderingsområden

1. Det är möjligt att dela upp ditt scenario i olika värderingsområden vilket kan ses som olika mappar.  Klicka på högerikonen i vänsterspalten och döp sedan värderingsområdet.

Scenariohantering2

 2. Du kan sedan flytta fastigheten/fastigheterna till värderingsområdet genom att klicka på mittenikonen, klicka på 'Flytta' och sedan markera värderingsområdet.

Scenariohantering3

 3. Fastigheten/fastigheterna ligger sedan i det värderingsområdet. Du kan nu bland annat ta ut separata marknadsvärden och rapporter för det specifika värderingsområdet.

Scenariohantering4

Dela med dig av ditt scenario

1. Om du önskar att någon annan användare ska kunna se ditt scenario och eventuellt också göra ändringar så kan du använda dig av 'Dela scenario'-funktionen. Du kan där välja att dela med dig av ditt scenario via e-post eller via grupper. Det vanligaste är att använda sig av e-post-delningen.

Scenariohantering5

 2. Fyll sedan i e-postadressen till personen/personerna som ska ha tillgång till scenariot. Välj även vilken behörighet de ska ha (läs, skriv och/eller kopiera) och klicka på 'Nästa'.

Scenariohantering6

 3. Till sist så kan du skriva i ett meddelande till avsändaren. Klicka sedan på 'Skicka inbjudan' så kommer mottagaren att få ett mail med möjlighet att öppna upp ditt scenario.

 Scenariohantering7

Läs mer om delning av scenarion här.

 

Julia Olsson, 2020-03-19