Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Inmatning av kontrakt

Det är möjligt att i Datscha mata in kontrakt för att på så sätt få ett mer exakt kassaflöde och marknadsvärde. Kontraktsinmatning är extra tillämpbart vid större hyresgäster samt kontrakt med många tillägg/rabatter. Det finns några saker som är viktiga att tänka på innan du börjar mata in kontrakt.

Kontrakt att tänka på:

  • Samtliga hyresobjekt för aktuellt lokalslag ska registreras, även om de är vakanta i dagsläget. Exempelvis, om du lägger in ett kontrakt för en kontorsyta så måste all kontorsyta läggas in genom kontrakt.
  • Samtliga kontrakt måste ha ett t.om-datum. Annars kommer den ytan aldrig att bli vakant, alternativt om det är ett vakanskontrakt: bli uthyrd.
  • För att helt avsluta ett kontrakt, sätt 'Ny hyra' = 0
  • Samtliga tillägg samt rabatter ska anges i positiva tal.
  • Ny hyra ska sättas till DAGENS marknadshyra (vid villkor efter kontraktets utgång). Datscha räknar automatiskt upp hyran till kontraktets slutdatum.

Mata in kontrakt

1. Kontrakt kan antingen matas in genom Excelimport (se separat guide här) eller genom att gå in på 'Kontrakt' och där skapa ett nytt kontrakt.

Kontrakt1

 2. Fyll därefter i kontraktsuppgifterna. Kom ihåg att utgå ifrån listan "Kontrakt att tänka på" när du första gången matar in kontrakt för att inte missa något. Under kontraktstyp så är 'Index/KPI' den vanligaste kontraktsformen som innebär att hyran räknas upp med en procentsats av KPI-uppräkningen varje år. Om det är ett vakanskontrakt, kom ihåg att välja 'Vakans'. 'Utgående hyra' innebär hyran vid kalkylens startdatum (dagens hyra) och 'Hyresbelopp' hyran när kontraktet startade. Index betyder hur många procent av hyran som ska räknas upp med KPI varje år.

Kontrakt2

 3. För att lägga in tillägg och rabatter, klicka på 'Avancerad inmatning', som då byter namn till 'Enkel inmatning'.

Kontrakt3

 4. För att få in en långsiktig vakans efter kontraktets utgång, klicka i 'Nya kontraktsvillkor' längst ned på sidan. 'Ny hyra' ska anges i dagens hyra. Om du vill att hyran ska vara densamma kan du titta på hyressiffran under 'Kontraktsvillkor'. Vakansrisken (långsiktig vakans) som anges i procent kommer att börja gälla för den specifika ytan när kontraktet tagit slut. Klicka slutligen på 'Spara' för att lägga till kontraktet.

Kontrakt4

Vakanskontrakt 

Vakanskontrakt är ytor som är vakanta i dagsläget, dessa ska också läggas in i Datscha. Vakanskontrakten fungerar i princip på samma sätt som vanliga kontrakt

1. Kom ihåg att uppge 'Utgående hyra' för vakanskontrakt. Denna hyran kommer ej att påverka driftnettot då allt försvinner som en minuspost, dock blir viktningen av direktavkastningskravet fel om den utgående hyran ej uppges. Fyll även i när du beräknar att ytan kan hyras ut under t.om-datuet på 'Kontraktets löptid', annars kommer ytan förbli vakant under hela kalkylperioden.

Kontrakt5

 2. Klicka även här i 'Villkor efter kontraktets utgång' för att göra en bedömning på hur mycket ytan kan hyras ut för samt vad den långsiktiga vakansen efter t.om-datumet på 'Kontraktets löptid' kommer att vara. Klicka slutligen på 'Spara' för att lägga till vakanskontraktet.

Kontrakt6

 

Julia Olsson, 2020-03-19