Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Excel import/export

Det är möjligt att använda sig av Excel för att importera fastighetsinformation i Datscha. Om du har många fastigheter att värdera eller många kontrakt att lägga in så är importerna oftast den effektivaste metoden att använda sig av.

Steg 1. Klicka på 'Lägg till Fastighet'

Excelimporterna finns under 'Lägg till fastighet'. De två olika importerna som finns är 'Från Excel fastighetslista' som är i princip samma parametrar som i 'Lokalslag' och 'Från Excel kontraktslista' som är samma parametrar som under 'Kontrakt'.

Excelimport1

Steg 2. Hämta hem mall

Både fastighets- och kontraktsimporten funkar på samma sätt. Möjligheten finns att hämta en:

1. Hämta hem en tom Excelmall 

eller en

2. Hämta hem en Excelmall med förifylld data

Den förifyllda mallen tar ut den informationen som lagts in i scenariot och passar därför väldigt bra när man exempelvis ska uppdatera ett scenario eller fylla i information för många fastigheter. När man gjort klar sin excelexport kan man importera den till Datscha genom att klicka på 'Välj fil'. 

Excelimport2

Steg 3. Uppdatera fastighets och/eller kontraktsinformation

Efter att du valt Excel-mall, fyll i den med dina uppgifter och spara sedan ner den på datorn någonstans. Obs! ändra inte någon cell- eller kolumnföljd, då kommer inte importen att fungera. Importera sedan filen genom at klicka på 'Välj fil'. Om du lagt in ett otillåtet värde kommer Datscha säga ifrån och då kan du öppna upp Excelfilen, ändra värdet och sedan importera igen. Om du vill ta bort ett lokalslag, kom ihåg att lägga in 0 i ytan för det lokalslaget, annars kommer den taxerade ytan från Lantmäteriet att läsas in vid importen.

Excelimport3

Steg 4. Importera fastighetsinformationen/kontrakten

Importera sedan filen genom at klicka på 'Välj fil' se andra pilen nedan.

Excelimport2

 

Julia Olsson, 2020-03-19