Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Sök transaktion

Genom att klicka på 'Sök transaktion' är det möjligt att söka på transaktioner genom exempelvis: geografisk avgränsning, fastighetstyp och storlek.

I exemplet nedan söker vi industrifastigheter som har varit med i en transaktion under ett år i Stockholm med ett K/T värde om 1 eller högre. 

Sök Transaktion

 

Parametrarna är samma oberoende om man har tilläggstjänsten med manuellt insamlade affärer förutom kategorin 'Fastighetssegment' som enbart finns i tilläggsjänsten.

 

Fastighetssegment

För de manuellt insamlade transaktionerna delar Datscha upp dem i olika fastighetssegment som är mer detaljerade än kategorierna som kommer från Lantmäteriet. De olika kategorierna är:

  • Bostäder
  • Handel - Uppdelat på: Cityhandel/Galleria, Köpcentum, Volymhandel och Övrigt
  • Hotell
  • Industri - Uppdelat på: Lager, Logistik, Tillverkning och Övrigt
  • Kontor
  • Projektmark - Uppdelat på: Bostäder, Butiker, Industri, Samhällsfastigheter och Övrigt
  • Samhällsfastigheter - Uppdelat på: Skola, Vård och omsorg och Övrigt
  • Övrigt

Soktransaktion3

När du valt dina parametrar och klickat på 'Sök transaktion' fås en träfflista baserat på de parametrar du sökt på (i detta fall kontorstransaktioner i Stockholm det senaste året på köpeskillingar över 40MSEK). Träfflistan sammanfattar hur många transaktioner och hur många fastigheter som totalt är med i den transaktionerna. Genom att markera transaktionerna är det möjligt att visa dem på en karta, lägga till dem i ett scenario eller exportera urvalet till Excel.

Soktransaktion4

 Du kan välja vilka parametrar som skall visas genom att klicka på 'Enkel lista'. 'Utökad lista' innebär att alla parametrar syns, klickar man på 'Ny' kan du själv välja vilka parametrar som ska visas.

Soktransaktion5

 Klicka på de parametrar du vill ha med i ditt urval och klicka sedan på den gröna ikonen i mitten och sedan på 'Spara'.

Soktransaktion6

En lista med de parametrarna du valt sparas då och finns även tillgängligt nästa gång du använder sökverktyget. Vid export till Excel följer de valda parametrar med.

Soktransaktion7

 Genom att klicka på 'Grafer' fås tre olika grafer på det urval som sökts fram.

Soktransaktion8

 'Sammanfattning' tar dig till Dashboard men nu bara med de sökurval du gjort.

Sammanfattning Transaktion

 

Julia Olsson, 2020-03-19