Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Visa på Fastighet

Visa information på fastighetsinformationssidan

Sök ut den aktuella fatsigheten och klicka på fliken "Marknadsinformation". Nedan listas alla leverantörer du har tillgång till i din licens och som levererar data för den aktuella kommunen. Parametrarna som visas för Hyra, Vakans och Direktavkastning är medelvärden efter lokalslag och aktuellt läge för fastigheten.

Ibland ligger en fastighet precis på gränsen mellan två olika lägen, A och B läge exempelvis för bostäder, för att få en bättre bild över det specifika läget är det alltid bra att visa fastigheten på kartan och tända upp marknadsinformationen via kartan för att se den exakta lägesindelningen. 

HMI Fastigh