Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Historisk marknadsinformation

Se trender över tid gällande hyresnivåer på en viss ort.  

Jämför Historisk Information

Välj en kombination av kommun, lokalslag samt delmarknad så visas historisk data. Varje datapunkt är ett kvartal. 

Historisk HMI

 

Visa Historisk Information i kartan

Visa marknadsinformationen i kartan, högerklicka sedan i den aktuella delmarknaden eller vänsterklicka och klicka på "ytterligare information". Klicka sedan in på fliken "Historisk information" för att se datan. I exemplet nedan ser vi utvekcklingen av kontorshyror i Stockholm sedan 2012 till 31 december 2019. Vi kan även byta parameter från [Hyra] till [Dir.avkast.] och från [Medel] till [Låg] samt [Hög].

Historisk HMI Karta

 

Detaljer

För att hantera att nya delmarknader kommer till, utbredningarna ändras och andra typer av påverkande faktorer sker beräkning via nedan metod;

1. Kurvorna för historisk hyresmarknadsinformation visar hur ett områdes hyresnivåer och direktavkastningskrav har förändrat över tiden

2. "Datan beräknas utifrån hur områdets utbredning ser ut i den senaste värdetidpunkten. Har till exempel ett nytt område lagts till så visas hyresnivåerna och direktavkastningskraven från området som tidigare låg där tills den värdetidpunkt då det nya området ritades in"

Julia Olsson, 2020-03-17