Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Marknadsinformation

Att få fram relevant och bra marknadsinformation har traditionellt varit en svår uppgift.
Till exempel:

  • Vad är kontorshyran i Karlskrona?
  • Vilken direktavkastning gäller för bostäder i B-läge?
  • Hur ser A-läge industri ut i kommunen? 

Datscha har gjort det betydligt enklare genom att göra det möjligt att erhålla denna information från fyra välrenommerade fastighetskonsulthus; Newsec, Cushman & Wakefield, Forum Fastighetsekonomi samt Croisette Real Estate Partner.

Innehållet

Respektive konsultfirma definierar lägesområden på en karta och anger sedan data om detta området, till exempel uppskattade hyersnivåer. Både kartan och datan skiljer sig mellan de olika lokalslagen.

I begreppet marknadsinformationen ingår hyres-, vakans- och direktavkastningsnivåer för ca 120 olika kommuner i landet. Informationen uppdateras upp till varje kvartal. Se 'Källor' för ytterligare information om uppdateringsfrekvens med mera.

Detta är fastighetskonsultens uppfattning om marknaden. Det finns inget register på samtliga kontrakt som kan användas för att visa den exakta hyran.

Vilka leverantörer?

Ditt abonnemang styr hur många leverantörer som du har tillgång till. Sammanlagt finns det fyra leverantörer i Sverige med sin egen syn på fastighetsmarknaden. Läs mer här