Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Hyresgäst per fastighet

Hyresgästinformation på fastighetsinformationssidan

På fastighetinsinformationssidan finns en flik som heter 'Hyresgäster'. Där finns information bland annat information om vilka hyresgäster som finns i fastigheten och på vilka adresser de har lokal. Det är även möjligt att exportera hyresgästlistan till Excel.

HG Per Fastighet

  

Julia Olsson, 2020-03-17