Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Flygfoton & Utsiktsvy

Det finns tre typer av flygfoton i tjänsten. 

Flygfoto 'Övriga landet' - Källa Lantmäteriet (LMV)

Flygfoton för hela landet (95%) som dock har lite sämre upplösning (0,50 meter).

LMV Flygfoto

 

Flygfoto 'Större städer'

För de 50 största städerna finns det flygfoto med 0,25 meters upplösning.

Bing Flygfoto

Flygfoto från Blom

I september 2015 kompletterade Datscha med möjligheten att se ännu bättre flygfoton.

Blom Flygfoto

 

Utsiktsvy - "Birdseye"

Möjlighet till 3D foton finns i flera större städer genom att aktivera utsikstvyn nere till vänster.

Utsiktsvy

 

Julia Olsson, 2019-05-13