Kunskapsportalen

Support: 08-5070 5380, info@datscha.com

Värdering Lite™ på Fastighetsinformationssidan

För att du enkelt ska kunna bilda dig en uppfattning av marknadsvärdet för en given fastighet har Datscha en värderingsfunktion på fastighetsinformationssidan. Nedan kan du läsa om några av de antaganden som beräkningen grundar sig på.

Skärmklipp

Beräkningsförutsättningar

  • Kalkylperioden är 5 år
  • Inflationen är 2% per år
  • Utveckling av intäkter och kostnader är 2% per år
  • Tomträttsavgäld tas med i beräkningen utifrån de uppgifter som finns hos Lantmäteriet
  • Dämpning av fastighetsskatt/fastighetsavgift för bostäder tas i beaktning under kalkylperioden. Men restvärdesåret beräknas utan dämpning

 

Julia Olsson, 2019-09-03